Yabancı Dil Eğitimi

Eğitim

18-19-Yabancı-Dil-EğitimiYabancı Dil Eğitimi

Uğur Okullarında yabancı dil İngilizcedir. Yabancı dil eğitimi müfredatı Ortak Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) uygun olarak hazırlanmıştır. Yabancı dil eğitiminde, öğrenmeyi kalıcılaştıran ve diğer disiplinlerle birlikteliğin tam olarak sağlandığı Content and Language Integrated Learning –  İçerik ve Dilin Entegrae Olduğu Öğrenim (CLIL) metodolojisi kullanılmaktadır.

Öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarında ilkokuldan liseye kadar Cambridge YLE, KET, PET  ve FCE Sınav sertifikasyonlarına sahip olmaları hedeflenir. Uğur Okulları mezunlarının, yurt içi/yurt dışı üniversitelerinde ve uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan TOEFL, IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olması ve yetkin dil kullanım becerilerine sahip olması hedeflenir.

Küresel ve Entelektüel Birikim Çalışmaları

Yabancı dil eğitimi ile öğrencilerin sosyal iletişimini destekleyen, dünyaya bakış açılarını genişletecek projeler üretilmesine özen gösterilir. Öğrendikleri yabancı dilin aktif kullanımı imkanlarını okul boyunca yakalayan öğrencilerimiz, çok dilli ve çok kültürlü bireyler olarak yetiştirilir. Yurt dışı değişim programları ve yabancı dil kurslarıyla eğitimin pekiştirilmesi sağlanır.

‘’Öğrenmeyi Öğrenme’’ Çalışmaları

Metin içinden yeni yapıların anlamını çıkarma, kendi bilgi eksikliklerini saptayabilme ve giderme, proje hazırlama ve sunma gibi öğrenmeyi öğreten çalışmalara önem verilmektedir.

Okuma/Yazma Becerilerini Geliştirme Çalışmaları

Kitap okuma sonrası proje ödevleri verilir, ardından sınıf içinde bu konulardan bahsedilmesi, benzer hikaye, şiir yazma çalışmalarının teşvik edilmesi; ayrıca öğrencilerin okuma ve yazma zevki kazanmaları hedeflenir.