Yabancı Dil Eğitimi

Eğitim

Yabancı Dil Eğitimi

Uğur Okullarında birinci yabancı dil İngilizcedir. Yabancı dil eğitimi müfredatı Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) uygun olarak hazırlanmıştır. Yabancı dil eğitiminde, öğrenmeyi hızlandıran iletişimsel metot kullanılır.

Uğur Okulları mezunlarının, yurt içi/yurt dışı üniversitelerinde ve uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan TOEFL, IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olması ve yetkin dil kullanım becerilerine sahip olması hedeflenir. Uğur Okullarında ikinci yabancı dil Almancadır.

Küresel ve Entelektüel Birikim Çalışmaları:

Yabancı dil eğitimi ile öğrencilerin sosyal iletişimini destekleyen, dünyaya bakış açılarını genişletecek projeler üretilmesine özen gösterilir. Birden fazla yabancı dil eğitimi verilerek, çok dilli ve çok kültürlü bireyler yetiştirilmesi amaçlanır. Yurt dışı değişim programlarıyla eğitimin pekiştirilmesi sağlanır.

Öğrenmeyi Öğrenme Çalışmaları:

Metin içinden yeni yapıların anlamlarını çıkarma, kendi bilgi eksiklerini saptayabilme ve giderme, proje hazırlama ve sunma gibi öğrenmeyi öğreten çalışmalara önem verilmektedir.

Okuma/Yazma Becerilerini Geliştirme Çalışmaları:

Kitap okuma sonrası proje ödevleri verilir ve bunların sergilenmesi, sınıf içinde bu konulardan bahsedilmesi, benzer hikaye, şiir yazım çalışmalarının teşvik edilmesi, öğrencilerin okuma ve yazma zevki kazanmaları hedeflenir.