Uğur’da STEM Eğitimi

Eğitim

16-17-StemUğur’da STEM Eğitimi

Uğur Okullarında STEM eğitimi ile öğrenciler, bir derste elde edinilen kazanımların diğer derslerle nasıl birleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Bireysel olarak ya da grup arkadaşları ile çalışarak, hayat ile ilişkilendirilen problemlere teknolojik ve mühendislik temelli pratik çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi, analitik düşünme becerilerini ve yaratıcıklarını geliştirmelerini destekler.

Uğur Okullarında STEM eğitimi ile öğrenciler, bir derste elde edilen kazanımların diğer derslerle nasıl birleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Bireysel olarak ya da grup arkadaşları ile çalışarak, hayat ile ilişkilendirilen problemlere teknoloji ve mühendislik temelli pratik çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi, analitik düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler. Uğur Okullarında öğrenci ve öğretmenler, teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmalarını STEM LAB adı verilen atölyede yürütür.