Uğur Kültür Sanat Akademi

Eğitim

26-27-kultur-sanatUğur Kültür Sanat Akademi

Uğur Kültür Sanat Akademi, bünyesindeki uzman kadro ile duygusal zekası gelişmiş, kültür ve sanatla iç içe büyüyen, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ve becerilerle ifade edebilen ve estetik kaygısı gelişmiş nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Uğur Okullarında öğrencilere lise döneminde oldukça geniş bir kültür sanat planlaması sunulmaktadır. Üniversite ve iş hayatı öncesinde karar noktası olan lise eğitiminin bireyler üzerinde belirleyici bir rolü vardır. Genç nesillerin ergenlik dönemi içerisinde doğru yönlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla zamanlarının büyük bölümü geçirdikleri okullarda donanımlı olarak eğitim görmeleri son derece önemlidir.

Bu hedef doğrultusunda kişilik olgunlaşması, yön bulma, kendini ispat etme ve bireysel başarıları ön plana çıkartma amacıyla öğrencilere lise yıllarında evrensel değerler ışığında kültür ve sanat eğitimleri verilmektedir.

Uğur Kültür Sanat Akademi kapsamında planlanan enstrüman, dans, yaratıcı drama, fotoğrafçılık gibi kursların yanı sıra öz değerlerin öğretilmesi ve temsil edilmesi amacıyla planlanan “Anadolu Rüyası” kültür projesi ile toplumsal bütünlük gibi değerler aşılanmaktadır.