Kur Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim

Kur Ölçme ve Değerlendirme

Her yıl 4 defa AGİS (Akademi Gelişimi İzleme Sınavı) uygulanır. Her dersten en az 3’er Değerlendirme/Tamamlama çalışması dokümanı hazırlanır. Her kurun sonunda; ÜGDS (Üniversiteye Girişi Deneme Sınavı) uygulanır ve ölçme değerlendirme sonuçları okullara gönderilir. Her sınav sonucunda öğrenciye eksik konu analiz raporu oluşturulur ve rapor sonucuna göre öğrenme gruplarına özgü çalışmalar yapılır.

Uğur Okullarında her öğrencinin akademik gelişimi ve gelecek planlama çalışmaları, okula başladığı andan itibaren Akademik Gelişim Dosyası (AGD) ile takip edilir. Öğretmen ve veliler öğrencinin gelişimini öğrenci portfolyosundan takip edebilir.