Akademik Yaşama Kültür Sanat Desteği

Eğitim

AKADEMİK YAŞAMA KÜLTÜR SANAT DESTEĞİ

Uğur Kültür Sanat Akademi, bünyesindeki uzman kadro ile duygusal zekası gelişmiş, kültür ve sanatla iç içe büyüyen, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ve becerilerle ifade edebilen ve estetik kaygısı gelişmiş nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lise Döneminde Kültür Sanat Eğitimi

Uğur Okulları’nda öğrencilere lise döneminde oldukça geniş bir kültür sanat planlaması sunulmaktadır. Üniversite ve iş hayatı öncesinde karar noktası olan lise eğitiminin bireyler üzerinde belirleyici bir rolü vardır. Genç nesillerin ergenlik dönemi içerisinde doğru yönlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri okullarda donanımlı olarak eğitim görmeleri son derece önemlidir. Bu hedef doğrultusunda kişilik olgunlaşması, yön bulma, kendini ispat etme ve bireysel başarıları ön plana çıkartmak amacıyla öğrencilere lise yıllarında evrensel değerler ışığında kültür ve sanat eğitimleri verilmektedir. Uğur Kültür Sanat Akademi kapsamında planlanan enstrüman, dans, yaratıcı drama, fotoğrafçılık gibi kursların yanı sıra öz değerlerin öğretilmesi ve temsil edilmesi adına planlanan Anadolu Rüyası kültür projesi ile toplumsal bütünlük gibi değerler aşılanmaktadır.