Uğur’da Kültür Sanat Dersleri

Eğitim

22-23-kultur-sanat-3Uğur Kültür Sanat Akademi

Uğur Kültür Sanat Akademi’nin hedefi; verdiği eğitimler ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmektedir.

Uğur Kültür Sanat Akademi bünyesinde okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar, müzik, ve yaratıcı drama eğitimleri ile çağdaş, yaratıcı ve demokratik bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra beden dilini kullanabilen ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirilmesi hedef alınmıştır. Yaratıcı drama dersleri özelinde tasarlanan asalet ve zarafet dersleri ile evrensel görgü ve ahlak kurallarının erken yaşlarda öğretilmesi hedeflenmektedir.

Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalsın Diye

‘’Uğur Okullarında her öğrenci bir enstrüman çalabilmeli’’ düşüncesiyle yola çıkılarak, ilkokul üçüncü sınıf itibarıyla enstrüman branşlarını belirleyen öğrenciler, müzik derslerini seçtikleri enstrüman ile işlemeye devam etmektedir.

Öğrencilerin müzik derslerini yapabilmek için enstrüman seçimleri şu şekilde olur; yaş grubuna uygun iki enstrüman belirlenerek öğrencilere tanıtılır ve dinlettirilir. Öğrencinin doğru tercih yapabilmesi adına, müzik öğretmenleri, öğrencilerin parmak yapılarını ve fiziki uygunluklarını da göz önünde bulundurularak, yönlendirmeleri ile çocukların seçim yapmalarına yardımcı olmaktadır. Branşlarını belirleyen öğrenciler, yıl boyunca, müzik derslerini yıllık müfredata uygun olarak iki ayrı sınıf ve öğretmen ile işlemeye devam etmektedir. Öğrenci ilkokul 3. sınıfta seçilen enstrüman ile 8. sınıfa kadar eğitim almaya devam eder.

Uğur’da Yaratıcı Drama, Asalet ve Zarafet Dersi

Yaratıcı Drama; bireyin kişiliğinde zaten var olan ve ancak uygun programlarla ortaya çıkartılabilen, yaratıcılığı geliştirmek, yaşama ve ilişkilere bilinçli ve sistemli biçimde yansıtabilmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir.

Uğur Okulları, öğrencilerin küçük yaştan itibaren sebep sonuç ilişkisini kurabilmelerini, ne, nasıl, ne için, ne şekilde kavramları ile davranışlarını daha net ortaya kayabilmelerini hedefler. Uğur Okullarında okul öncesi, 1. ve 2. sınıflarda drama öğretmenleri eşliğinde ‘’Yaratıcı Drama’’ dersleri yapılmaktadır.

Birey olarak çocukların aile, okul ve toplum içinde saygın, öz güveni yüksek, iletişime geçtikleri herkes tarafından örnek gösterilecek başarılı bireyler olmalarına katkı sağlaması amacıyla ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine Asalet ve Zarafet Dersleri verilmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi desteği ile hazırlanan içerik kapsamındaki yıllık plan/müfredata bağlı olarak drama öğretmenleri ile rehberlik öğretmenleri eş zamanlı olarak derse girer. Rehber öğretmenleri dersin akademik kısmını, drama öğretmenleri uygulama kısmını yürütür.

Küçük yaştan itibaren, aile içinde öğrenmeye başlanan toplumsal kurallar, sosyal hayata geçiş ile belirginleşir ve önem kazanır. Kişisel bakım, görgü kuralları, yemek yeme kuralları, teşekkür etmek, özür dilemek, arkadaşlık, dostluk, yardımlaşma… gibi davranışlar kimliği ve niteliği göstermektedir. Uğur Okullarında amaç; çocukların toplu içinde saygın ve öne çıkan bireyler olarak yetişmesidir.

Yıllık müfredat ve plan doğrultusunda haftada 1 ders saati olacak şekilde programa eklenen Asalet ve Zarafet Dersi ile doğru ve etkin beden dili kullanımı, kendini tanıtma, tiyatro, sinema, konser kültürü, yürüyüş çalışması, duruş çalışması gibi eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler doğrultusunda, çocukların temellerini sağlam başlatarak, iş ve özel hayatlarında, girdikleri kalabalık ortamlarda bir adım öne çıkmaları hedeflenir.