Uğur’da Kültür Sanat Dersleri

Eğitim

Uğur’da Kültür Sanat Dersleri

Uğur’da Yaratıcı Drama, Asalet ve Zarafet

Yaratıcı Drama; bireyin kişiliğinde zaten var olan ve ancak uygun programlarla ortaya çıkartılabilen, yaratıcılığı, geliştirmek, yaşama ve ilişkilere bilinçli ve sistemli bir biçimde yansıtabilmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir.

Bizler Uğur Okulları olarak, öğrencilerimizin küçük yaştan itibaren sebep sonuç ilişkisini kurabilmelerini, ne, nasıl, ne için, ne şekilde kavramları ile davranışlarını daha net ortaya koyabilmelerini hedeflemekteyiz.

Bununla birlikte birey olarak çocukların aile, okul ve toplum içinde saygın, öz güveni yüksek, iletişime geçtikleri herkes tarafından örnek gösterilecek başarılı bireyler olmalarına katkı sağlaması amacı ile ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimize asalet ve zarafet eğitimleri vermekteyiz.

Yıllık müfredat ve plan doğrultusunda eğitim programımıza eklediğimiz bu ders ile doğru ve etkin beden dili kullanımı, kendini tanıtma, tiyatro, sinema, konser kültürü, yürüyüş çalışması, duruş çalışması gibi eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimler doğrultusunda, çocuklarımızın temellerini sağlam başlatarak, iş ve özel hayatlarında, girdikleri kalabalık ortamlarda bir adım öne çıkmalarını hedeflemekteyiz.

Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalsın Diye 

“Uğur Okullarında her öğrenci bir enstrüman çalabilmeli” düşüncesiyle yola çıkılarak, ilkokul üçüncü sınıf itibarıyla enstrüman branşlarını belirleyen öğrencilerimiz, müzik derslerini seçtikleri enstrüman ile işlemeye devam ediyorlar.

Seçim yapabilmeleri için, yaş grubuna uygun iki enstrüman belirlenerek öğrencilere tanıtılıyor ve dinlettiriliyor. Öğrencinin doğru tercih yapabilmesi adına, müzik öğretmenlerimiz, öğrencilerin parmak yapılarını ve fiziki uygunluklarını da göz önünde bulundurarak, yönlendirmeleri ile çocuklarımızın seçim yapmalarına yardımcı oluyorlar.

Branşlarını belirleyen öğrencilerimiz, yıl boyunca, müzik derslerini yıllık müfredata uygun olarak iki ayrı sınıf ve öğretmen ile işlemeye devam ediyorlar. Öğrenci ilkokul 3. sınıfta seçilen enstrüman ile lise 10. sınıfa kadar eğitim almaya devam ediyor.

Öğrenci Kulüpleri ve Kursları:

Öğrenciler kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda diledikleri kurs ve kulüplere katılabilirler (Koro, halk oyunları, müzik-orff, satranç, basketbol, yüzme).

Okul içinde açılan kulüplere katılarak yeteneklerini keşfederken, hafta sonu Uğur Kültür Sanat Akademi bünyesinde açılan, enstrüman, bale, halk dansları, yaratıcı drama kursları ile de küçük yaştan itibaren yeteneklerini geliştirmeye başlarlar. Kurslar alanında uzman, konservatuvar mezunu ve pedagojik formasyon eğitimli öğretmenler tarafından verilmektedir.

Öğrencilerimizin ruh ve zihin sağlıkları için son derece etkili olan kurslarımız, haftada 1 gün ve 2 saat olarak dizayn edilmiştir. Kurslara katılım sağlayan öğrencilerimize kurs sonunda başarı ve katılım sertifikaları verilecektir.

Dünya ve Türk Kültürünü Yakından Tanıma Fırsatı

Tüm bu kurs ve eğitimlerin yanı sıra Uğur Kültür Sanat Akademi bünyesinde öğrencilerimiz için yurt içi ve yurt dışı atölye çalışmaları düzenlenecektir. Veli ve öğrencilerimizin bir araya geleceği bu atölye çalışmalarında katılımcılar, Dünya ve Türk kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulacaklardır.

Sanat Atölyeleri

Uğur Okullarında sanat atölyelerinin ismi “atelier”dir. Atölyelerimiz sadece fiziksel çevreden ibaret değildir. Sosyal ve duygusal gelişimin güçlü olduğu bu çevrede, ilişkiler de önemle vurgulanmaktadır. Atelierlerimizde, Uğur Okulları eğitim programının vazgeçilmezi olan projeler üzerinde çalışılır ve atelieristalarımızın (görsel sanatlar öğretmenleri) rehberliğinde sanat aktiviteleri gerçekleştirilir.