Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Eğitim

uğur okullarında öğrenme ortamı

Daha Özgür, Daha Yaratıcı

Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Uğur Okulları öğrenme ortamında, öğrencilerin birbirinden farklı gelişen birer birey oldukları ilkesinden yola çıkarak kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri güvenli, eğlenceli ve bilimsel temellere dayanan eğitim programının gerektirdiği materyallerle dolu bir eğitim ortamı bulunur.

Reggio Emilia felsefesi üzerine inşa edilmiş Uğur Okulları İlkokul Grubunda çevre, çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Çevrenin düzenlenmesinde çocukların tüm duyularına hitap edilmesi esas alınmıştır.

Bilimsel temellere dayanan eğitim programının bir parçası olan ve Erken Çocukluk Eğitiminde Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Erken Stem Eğitimi için çocuklar Erken Stem Eğitimi Labortauvarında müfredat doğrultusunda proje çalışmalarını gerçekleştirirler.

Sınıf Ortamı

Sınıf ortamı çocukların fikirlerini birbirleriyle paylaşabilmeleri için olanaklar sağlamaktadır. Sınıf ve koridorlarda bulunan panolar, çocuklara verilen değerin bir göstergesi ve diğer çocuklarla iletişim kurmanın bir aracı olarak çocukların yaptıkları çeşitli çalışmalarla doludur. Öğrenme dokümanları, genel olarak çocukların yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri, merak ettikleri ve sorguladıkları bir projede, iki ya da üç çocuğun birlikte çalışırken çekilen büyük fotoğrafları şeklindedir. Bu ortam aynı zamanda çocukların süreç içerisinde gelişimlerini takip etmeleri bakımından kaynak teşkil eder. Öğrenci, panolardaki içerikleri, takvim etkinliklerini kendisi organize eder.

Kütüphane

Kütüphane; öğrencilerin ödünç alabilecekleri geniş bir kitap ve materyal yelpazesine sahiptir. Öğrenciler, bir kitabın nasıl ödünç alındığını, kütüphanenin nasıl çalıştığını gözlemleyerek öğrenirler. Kütüphaneyi aktif olarak kullanmaya başladıkları andan itibaren okudukları kitapların da takip edilmesi sebebiyle değişken aralıklarla ödüllendirilirler.

Spor Salonu

Beden Eğitimi ve Spor Programı; öğrencilerin çağdaş yaşamın vazgeçilmez parçası olan sporu yaşam tarzı olarak benimsemelerini, uygularken zevk almalarını, sosyal olgunluklarını geliştirmeyi ve psikomotor becerilerini yaş gruplarına göre etkinleştirip onları bir üst eğitim kurumuna hazırlamayı hedefler.