Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Eğitim

12-13-Öğrenme-OrtamıUğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Uğur Okullarında, öğrencilerin birbirinden farklı gelişen birer birey oldukları ilkesinden yola çıkılarak kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri güvenli, eğlenceli, bilimsel temellere dayanan bir eğitim programı ve programın gerektirdiği materyallerle dolu bir eğitim ortamı bulunmaktadır.

Reggio Emilia yaklaşımı üzerinde inşa edilmiş Uğur Okulları ilkokul grubunda çevre, çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Çevrenin düzenlenmesinde çocukların tüm duyularına hitap edilmesi esas alınmıştır. Uğur Okullarında her bölüm bir öğrenme alanıdır. Alanlar çocukların fikirlerini birbiriyle paylaşabilmeleri için olanaklar sağlamaktadır. Sınıflar genel olarak; çocukların yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri, merak ettikleri ve sorguladıkları bir projede, iki ya da üç çocuğun birlikte çalışırken çekilen büyük bir fotoğrafı şeklinde tasvir edilebilmektedir. Öğrenme alanları öğretmenler için de öğrencilerin süreç içerisinde akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini takip ettikleri doğal ortamlardır.

erkenSTEM Laboratuvarı

Bilimsel temellere dayanan eğitim programının bir parçası olan ve erken çocukluk eğitiminde Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen erkenSTEM yaklaşımı, müfredat doğrultusunda erkenSTEM laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Kütüphane

Kütüphane; öğrencilerin ödünç alabilecekleri geniş bir kitap ve materyal yelpazesine sahiptir. Öğrenciler, bir kitabın nasıl ödünç alındığını kütüphanenin nasıl çalıştığını gözlemleyerek öğrenirler. Kütüphaneyi aktif olarak kullanmaya başladıkları andan itibaren okudukları kitapların da takip edilmesi sebebiyle değişken aralıklarla ödüllendirilirler.

Spor Salonu

Beden Eğitimi ve Spor Programı; öğrencilerin çağdaş yaşamın vazgeçilmez parçası olan sporu yaşam tarzı olarak benimsemelerini, uygularken zevk almalarını, sosyal olgunluklarını geliştirmeyi ve psikomotor becerilerini yaş gruplarına göre etkinleştirip onları bir üst eğitim kurumuna hazırlamayı hedeflemektedir.