Uğur Okulları’nda İlkokul Eğitimi

Eğitim

Yaratıcı Beyinler İlkokul Sıralarında – Uğur Okulları’nda İlkokul Eğitimi

Uğur Okulları, kendine güvenen, araştırmacı, sorgulayan, paylaşımcı, çevre bilinci gelişmiş, sanata ve spora ilgi duyan, evrensel ve milli değerlerle donanmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Öğrenciye matematiksel düşünme gücü ve sanatsal beceriler kazandırırken, bilimsel öğretileri hayatla ilişkilendirir. Her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini yakından takip eder ve sonucunda öğrencinin başarıya ulaşmasını sağlar.

Fark Yaratan Çocuklar

Uğur Okullarında çocukların geliştirebilecek güçlü yönleri ve yetenekleri olduğu inancı hâkimdir. Reggio Emilia yaklaşımını benimseyen eğitim programında çocuk; teoriler geliştiren, verileri elde etmede ve hipotezler oluşturmada kendi yolları olan bir bireydir. Bu yolda çocukların sorgulaması, hayal etmesi ve keşifler yapması sağlanır.

Reggio Emilia yaklaşımını benimseyen eğitim programında çocuklar; yetenekli, meraklı ve değerli kabul edilir. Öğrenciler araştırma süreçlerine aktif bir şekilde katılırlar. Program, çocuğa duyarlı, kapsamlı ve her çocuğun bireysel öğrenme, gelişme, büyüme ve ilgilerine cevap verecek şekilde düzenlenir.