Temel Bütünsel Değerlendirme Sistemi

Eğitim

Uğur Okullarında akademik başarı çok önemlidir ve dersler kademeli olarak ele alınır. 2,3. ve 4. sınıflarda ASDF destekli Temel Bütünsel Değerlendirme (TBD) Sistemi uygulanmaktadır.

Öğrenciler TBD Sistemi ile ilgili branşlarda her konu ve kazanımda etkin bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere gerekli olan temel akademik yetkinlikleri kazandırılır. TBD sistemi ile derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilerek, esnek sınıf uygulaması ile pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. 2, 3. ve 4. sınıflarda  8 haftalık periyotlarda uygulanan TBD’den sonra yapılan bireysel veli toplantıları ile veliler detaylı şekilde bilgilendirilir.