Reggio Emilia Felsefesi

Eğitim

10-11-Reggio-Emilia

Reggio Emilia Felsefesi Nedir?

 

Reggio Emilia Felsefesi, İtalya’nın Bologna şehrinde Reggio Emilia kasabasında Loris Malaguzzi önderliğinde doğmuş, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde erken çocukluk eğitimcilerine ilham kaynağı olmuştur.

 

 

Bilginin, çocuk tarafından, akranları ve yetişkinlerle etkileşim halinde yapılandırılmasını hedefleyen; ilişkilere, kültüre ve çevreye büyük önem veren Reggio Emilia felsefesi ile Uğur Okulları, çocukların hem aklına, hem ellerine, hem de kalbine seslenir.

Reggio Emilia Felsefesinin İlkeleri

  • Loris Malaguzzi’nin ilişkisel temelli eğitim fikri doğrultusunda; çocukların birbirleri, aileleri, öğretmenleri ve toplumdaki diğer bireylerle etkileşim ve iş birliği içinde olması desteklenir.
  • Reggio Emilia felsefesinde çocukların hayatlarıyla doğrudan ilişkili olup, çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyecek niteliktedir. Bu nedenle çocukların çevresi zengin materyallerle düzenlenmeli ve etkileşimi destekler nitelikte olmalıdır.
  • Çocuklara somut yaşantılar sunularak yeni keşifler yapmalarına fırsat sağlanır.
  • Birer birey olarak kabul edilen çocuklar, bilgilerini kendi hareket ve etkileşimleri sonucu inşa ederler. Öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla konuşma, dramatizasyon, şarkı söyleme gibi fiziksel aktivite ve etkinliklerle fikirlerini sergilemeleri sağlanır.
  • Öğretmenler her çocuğun kendine yetecek biçimde hareket etmesi ve bilgiyi yapılandırması için ortam ve imkan sağlayan bir rehber rolündedir.