İlkokul Eğitiminde erkenSTEM Yaklaşımı

Eğitim

14-15-erkenStem

İlkokul Eğitiminde erkenSTEM Yaklaşımı

 

Uğur Okullarında, okul öncesi ve ilkokul kademesinde benimsenen erkenSTEM yaklaşımı ile sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesiller yetişmesi hedeflenir. erkenSTEM yaklaşımıyla 4 ila 10 yaş arasındaki Uğur Okulları öğrencileri, 8 aylık eğitim süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirirken küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak bir eğitim alma şansına sahip olur.

 

Türkiye’de ilk defa Uğur Okullarında okul öncesi ve ilkokul düzeylerinde haftada 1 saat erkenSTEM dersleri uygulanır. erkenSTEM dersleri sayesinde okul öncesi ve ilkokul kademesindeki tüm öğrenciler aynı tema üzerinde aynı Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) için çözüm üretirken, her sınıf seviyesinde hedeflenen farklı kazanımlar doğrultusunda, öğretmen rehberliğiyle zenginleşebilecek materyallerle çalışır. Bu sayede farklı yaş gruplarından öğrenciler aynı temada üretilen projeleri inceleyerek daha vizyoner bir bakış açısı kazanır. Bahçeşehir Üniversitesi STEM biriminin (BAUSTEM) yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında erkenSTEM temaları oluşturulur. Yine BAUSTEM’in desteği ve iş birliği ile Türkiye’de ilk defa öğretmenlerin kullanımı için erkenSTEM program kitabı ile öğrenci etkinlik ve hikaye kitabı yazılmıştır.

Yeşil Dünyamız / Makineler Dünyası / Bilişim Dünyası / Hayal Dünyası olarak belirlenen erkenSTEM temalarında, velilerin ya da öğretmenlerin değil, bizzat öğrencilerin kendilerinin araştırdığı, fikir yürüttüğü, tasarladığı ve yarattığı prototipler, makineler, algoritmalar, matematiksel modeller oluşturulur. Öğrencilerin Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) üzerine çalıştığı, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu, ürün geliştirirken 21. yüzyıl ihtiyaçlarının öne çıkardığı meslek gruplarını öğrendiği ve arkadaşları ile ortak bir hedef doğrultusunda beraber çalıştığı erkenSTEM derslerinin ürünleri, iki ayda bir öğrencilerin kendi sunumlarıyla takip edilir.