İlkokul Eğitimde ErkenSTEM Eğitimi

Eğitim

14-15-erkenStemİlkokul Eğitiminde erkenSTEM Yaklaşımı

Uğur Okulları, okul öncesi ve ilkokul kademesinde benimsediği erkenSTEM yaklaşımı ile sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. erkenSTEM yaklaşımıyla 4 ila 10 yaş arasındaki Uğur Okulları öğrencileri, 8 aylık eğitim süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirirken küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak bir eğitim alma şansına sahip olur.

Türkiye’de ilk defa Uğur Okullarında okul öncesi ve ilkokul düzeylerinde haftada 1 saat erkenSTEM dersleri uygulanmaktadır. erkenSTEM dersleri sayesinde okul öncesi ve ilkokul kademesindeki tüm öğrenciler aynı anda tek tema üzerine çalışır. Tüm öğrenciler aynı bilgi temelli hayat problemi için çözüm üretirken, her sınıf seviyesinde hedeflenen farklı kazanımlara göre bireyselleştirilerek, farklı malzemeler ile dersi uygular. Bu sayede farklı yaş gruplarından öğrenciler birbirilerinin ürettikleri projeleri inceleyebilir, daha vizyoner bir bakış açısı kazanır. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM biriminin yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında erkenSTEM temaları oluşturulmuştur. Yine BAUSTEM’in desteği ve iş birliği ile Türkiye’de ilk defa öğretmenlerin kullanımı için erkenSTEM program kitabı ve öğrenci etkinlik/hikaye kitabı yazılmıştır.

Yeşil Dünyamız/ Makineler Dünyası/ Bilişim Dünyası/ Hayal Dünyası olarak belirlenen erkenSTEM temalarında, velilerin ya da öğretmenlerin değil, bizzat öğrencilerin kendilerinin araştırdığı, fikir yürüttüğü, tasarladığı ve yarattığı prototipler, makineler, algoritmalar, matematiksel modeller oluşturulmaktadır. Öğrencilerin bilgi temelli hayat problemleri üzerine çalıştığı, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu, ürün geliştirirken 21. Yüzyıl ihtiyaçlarının öne çıkardığı meslek gruplarını öğrendiği ve arkadaşları ile ortak bir hedef doğrultusunda beraber çalıştığı erkenSTEM derslerinin ürünleri, iki ayda bir öğrencilerin kendi sunumlarıyla takip edilir.