Gelişimsel Rehberlik Programı

Eğitim

28-29-Gelişimsel-Rehberlik-ProgramıGelişimsel Rehberlik Programı

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin felsefesi, kişiye özgü çözüm odaklı rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla, kişiye özgü çözüm odaklı yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler.

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından geliştirilen çalışmalar kapsamında öğrencilerin kişisel gelişim haritası, ilgi ve yetenekleri, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri, iletişim gücü ve akademik gelişimleri izlenir. Öğrenciler okula başlamadan önce ve dönem boyunca çeşitli psikometrik testler ile ölçümler yapılarak anne – baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir. Daha sonra öğrencinin gelişmesi gereken alanlarla ilgili psikolojik danışmanlar tarafından çalışmalar yapılır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin diğer bir amacı da anne – baba – çocuk – öğretmen arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olmak ve bu dörtlü arasında bir köprü görevi üstlenmektir. Öğretim yılı boyunca, belirtilen amaçlar doğrultusunda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından hem bireysel görüşmeler hem de grupla danışma çalışmaları yapılmaktadır. Çocuk eğitimi, iletişim gibi çeşitli konularda veliler için üniversiteden akademisyen desteği ile seminerler düzlenmektedir.

Uğur Okullarında bireylerin yalnızca zihinsel değil, bir bütün olarak eğitilmesi önemlidir. Dönem boyunca uygulanan Asalet ve Zarafet dersi ile öğrencilerin her yaşta içinde bulunacakları sosyal yaşam ve kuracakları sosyal ilişkilerde gerekli olan görgü kurallarını öğrenmeleri hedeflenmektedir.