Gelişimsel Rehberlik Programı

Eğitim

11b_5_0

Gelişimsel Rehberlik Programı  

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin genel olarak amacı öğrencilerin kendilerini tanımasını, kendi güçlerine güvenmesini sağlayarak kişisel ve toplumsal gelişimlerine destek olmaktır. PDR Birimi’nin diğer bir amacı da anne – baba – çocuk – öğretmen arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olmak ve bu dörtlü arasında bir köprü görevi üstlenmektir. Öğretim yılı boyunca, belirtilen amaçlar doğrultusunda PDR Birimi tarafından hem bireysel görüşmeler hem de grup çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, çocuk eğitimi, iletişim gibi çeşitli konularda veliler için üniversiteden akademisyen desteği ile seminerler düzenlenmektedir.

PDR Birimi her öğrenciyi eşsiz olarak tanımlar, ona özel gelişim programı hazırlar ve kendi gücünü keşfetmesini sağlar. Gelişimsel Rehberlik Programı ile öğrencinin yaşam alanlarındaki aile, okul yönetimi, öğretmen, okul çalışanları ve yakın çevresi gibi bütün bileşenlerle iletişim halinde onun gelişimine katkı sunacak şekilde tüm çalışmalar programlanır.

Uğur Okullarında Gelişimsel Rehberlik Programı’na katılan öğrencilerin;

  • Okula ve çevreye uyum sağlayarak bir üst eğitim basamağına hazırlanmaları,
  • Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri,
  • Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri,
  • Kişilerarası iletişim geliştirmeleri,
  • Aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları,
  • Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve beceri geliştirmeleri,
  • Meslekleri tanımaları, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık kazanmaları,
  • Okul yaşamının gelecekte bir meslek sahibi olabilmek için önemli olduğunu kavramaları amaçlanır.