Gelişim Takibi

Eğitim

32-33-Mesleki-EğitimlerGelişim Takibi

Öğretmenler her gün bitiminde ‘’Okul Öncesinde Bir Gün’’ başlığı altında çocukların günlerini STOYS (Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi) aracılığıyla kısa notlar halinde velilerle paylaşmaktadır. Böylece onlara ortak ve özel mesajlar yazarak çocukların gelişimlerini takip etmelerini sağlayacak dijital bir kaynak sunmaktadır.

Uğur Okullarının Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından çocukların yaş grubu özelliklerine uygun olarak ilkokul 1. sınıfta öncelikli okuma- yazma, olduğunu anlama değerlendirmesi yapılır. 2. ve 3. sınıflarda Temel Bütünsel Değerlendirmeler ile öğrencilerin başarısı, öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre, gelişim düzeyleri de dikkate alınarak tespit edilir. Öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları değerlendirilir. 4. sınıflardaki değerlendirme ise; yazılı sınavlar ve Temel Bütünsel Değerlendirmeler doğrultusunda yapılmaktadır.

Mesleki Eğitimler

Uğur Okulları, yılların birikimine sahip olan Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği halindedir.

Akademik kadroyu oluşturan öğretmenler her dönem için periyodik olarak belirlenen tarihlerde üniversite destekli mesleki ve hizmet içi eğitimlere katılırlar. Bunlardan birisi de erkenSTEM eğitimidir. Yurt içinde alınan eğitimlere ek olarak yurt dışından alınan eğitimlerle de öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.

Öğretmenlere Eğitim Desteği

Uğur Okulları, üniversiteler tarafından yürütülen araştırma ve projelerin destekçisi ve iş birlikçisidir. Akademik kadroyu oluşturan öğretmenler, Uğur Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından beslenen eğitimlere katılırlar. Farklı uzmanlık alanlarına sahip ya da eğitimci olan ebeveynler, kendilerinin belirledikleri program doğrultusunda yürütülmekte olan etkinliklere gönüllü olarak katılıp, eğitim ve araştırmalara destek verebilirler.

Mesleki eğitimler için aşağıdaki çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır:

  • Okul ve kurum içi seminerler düzenlemek
  • Üniversitelerle iş birliği yaparak çeşitli çalıştay, seminer ve konferanslar düzenlemek
  • Akademik araştırmalarda yer almak