Gelişim Takibi

Eğitim

Gelişim Takibi

Öğretmenler, gözlem yaparak, not alarak çocukların iç dünyasını tanımaya çalışırlar. Buradaki amaç, tek tek çocukların gelişiminin kayıt edilmesi değil, çocukların düşüncelerini ve öğrenme süreçlerini anlamak ve sorgulamaktır.

Öğretmenler her günün bitiminde, kısa notlarla internet ortamında ebeveynlerle günlük akademik süreci paylaşır. Velilere gönderilen ortak ve özel mesajlar yoluyla, çocukların gelişimlerini takip edebilmeleri açısından, velilere dijital kaynak yaratılır.

Uğur Okullarının Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından çocukların yaş grubu özelliklerine uygun olarak ilkokul 1. sınıfta öncelikli okuma-yazma, okuduğunu anlama değerlendirmesi yapılır.

2. ve 3. sınıflarda Temel Bütünsel Değerlendirmelerle öğrencilerin başarısı, öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre, gelişim düzeyleri de dikkate alınarak tespit edilir. Öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları değerlendirilir.

4. sınıflardaki değerlendirme ise; yazılı sınavlar ve Temel Bütünsel Değerlendirmeler doğrultusunda yapılmaktadır.

Öğretmenlerin Akademik Gelişimi

Uğur Okulları, yılların birikimine sahip olan Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği halindedir.

Akademik kadroyu oluşturan öğretmenler her dönem için periyodik olarak belirlenen tarihlerde üniversite destekli mesleki ve hizmet içi eğitimlere katılırlar. Bunlardan birisi de ErkenSTEM eğitimidir.

Yurt içinde alınan eğitimlere ek olarak yurt dışından alınan eğitimlerle de öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.

Mesleki Eğitimler

“En iyi öğretmene yaptığınız yatırım, öğrenme ve öğretmeyi büyük ölçüde etkiler. Öğretmenlerin profesyonel gelişimleri konusunda zamana ve desteğe ihtiyaçları vardır.”

Uğur Okulları, üniversiteler tarafından yürütülen araştırma ve projelerin destekçisi ve iş birlikçisidir. Akademik kadroyu oluşturan öğretmenler, Uğur Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen, gerek yurt içi gerekse yurt dışından beslenen eğitimlere katılırlar. Farklı uzmanlık alanlarına sahip ya da eğitimci olan ebeveynler, kendilerinin belirledikleri program doğrultusunda yürütülmekte olan etkinliklere gönüllü olarak katılıp, eğitim ve araştırmalara destek verebilirler.

Mesleki eğitimler için aşağıdaki çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır:

  • Okul ve kurum içi seminerler
  • Üniversitelerle iş birliği yapılarak çeşitli çalıştay, seminer ve konferanslar düzenlemek
  • Akademik araştırmalarda yer almak