Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eğitim

18-19-bilgi-teknolojileriBilgi ve İletişim Teknolojileri

Uğur Okulları öğrencileri okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda aldıkları Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi ile teknolojiye ve beraberinde kodlamayla tanışır. Öğrencilere önce algoritma mantığı öğretilir. Problem çözme ve iş birliği içerisinde öğrenme ortamları sağlanır. Okul öncesinden 8. sınıfa kadar bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersi modülleri;

Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel becerileri kazandırmayı hedefler. Bilgisayarın temel kavramları, giriş çıkış üniteleri, bilgisayarı ve ofis programlarını kullanma becerileri kazandırılır.

Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanımalarını, dijital dünya içerisinde uygun davranış ve kazanımları elde etmelerini hedefler.

Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilere yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerilerini kazandırmayı hedefler.

Animasyon Modülü

Öğrenciler yaratıcı düşünme yeteneği kazanır, sistematik bir şekilde problem çözme yöntemleri geliştirir.

Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmalarını, algoritmik düşünme yeteneği geliştirerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmelerini sağlar.

Kodlama ile öğrenciler;

  • Algoritmik düşünme yolu ile problemlere pratik çözümler bulur,
  • Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenir,
  • Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanır,
  • Bu problem çözme sürecini diğer disiplinlere transfer edebilir ve genelleyebilir.

Robotik Modül

Öğrencilerin kodlama dersinde edindiği kazanım ve becerileri somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmalarını hedefler ve öğrendikleri kazanımları gerçek hayata yansıtabilmelerini sağlar.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

  • Yaratıcı düşünme becerileri geliştirilir.
  • Kodlama dersinde öğrendikleri ile somut parçaları birleştirerek kendi robotlarını oluşturmaları sağlanır.
  • Gözlem ve çıkarım yetileri gelişir.
  • Neden sonuç ilişkisi kurarak problemi çözmesi sağlanır.
  • Grup çalışması ile sosyalleşmeleri sağlanır.

İlkokul Eğitimine Teknolojik Destek

Uğur Okullarında, 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmeye odaklanan eğitim modeli uygulanır.

STOYS (Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi)

Uğur Okulları Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi ile okul –  veli – öğrenci ilişkileri takip edilir.

Bu sistem ile velilerin, öğrencilerin gelişim süreçlerini takip etmeleri sağlanır. AGD (Akademik Gelişim Dosyası) ile öğrencilerin tüm verileri sistem üzerinde tutularak düzenli bir bilgi akışı sağlanır. Okul yönetim sistemi, okul, öğrenciler ve veliler arasında bir köprü hizmeti sağlar.

Okul yönetim sisteminde;

Öğrenci özlük ve finansal bilgileri, akıllı ölçme değerlendirme sistemi, veli bilgilendirme sistemi bulunmaktadır. Aynı zamanda akademik anlamda kullanılan yan ürünler ve diğer online platformlara da STOYS üzerinden geçiş sağlanmaktadır.

İçerikApp

İçerikApp, Uğur Okulları öğretmenlerinin kurum tarafından öğrencilerin eğitim kalitesi için hazırlanmış ders müfredatlarına, içeriklerine ve materyallerine kolayca ulaşabileceği bir platformdur.